previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
CHÀO MỪNG ĐẾN KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ

Chính sách bảo mật thông tin

Ngày đăng: 25/01/2018


Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Century Riverside Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà khách sạn thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

Lưu trữ thông tin khách hàng:

Century Riverside Huế lưu trữ thông tin thu thập từ quý khách hoặc từ trang web để tạo ra một “hồ sơ” cá nhân của quý khách. Chúng tôi không chia sẻ hồ sơ cá nhân của quý khách với các bên thứ ba khác. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc thực hiện theo một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án, hoặc quá trình hợp pháp trên trang web của chúng tôi. Đối với thông tin cá nhân, khách sạn Century Riverside Huế chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@centuryriversidehue.com.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Tại Century Riverside Huế, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Century Riverside Huế cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Century Riverside Huế cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau : Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.