previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày đăng: 06/07/2016


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NN MTV
ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HUẾ

Số:52/ĐTDLH-CPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 07   năm 2016

                                                                          Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Công ty TNHH NN MTV Đầu tư Du lịch Huế kính thông báo đến Quý Nhà đầu tư quan tâm tham gia làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế khi cổ phần hóa nội dung sau:
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa thiên Huế về việc cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Đầu tư Du lịch Huế, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Đầu tư Du lịch Huế đang tìm kiếm Nhà đầu tư đáp ứng đủ các tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 để làm Nhà đầu tư chiến lược của Công ty khi cổ phần hóa.
Ban chỉ đạo cổ phần hóa trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư quan tâm đến cơ hội trở thành Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế nộp hồ sơ và đăng ký.
Thông tin chi tiết về tiêu chí và hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược được đăng tải tại website: www.fullhouse.com
Các nhà đầu tư quan tâm cũng có thể đến Công ty TNHH NN MTV Đầu tư Du lịch Huế, số 45 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận thông tin chi tiết.
Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký Nhà đầu tư Chiến lược:
– Hạn nộp hồ sơ đăng ký: từ 8 giờ ngày 26/07/2016 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 26/07/2016
– Địa chỉ:Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế
Số 45 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
– Điện thoại: 054.3825716 Fax: 054. 3956699
Trân trọng thông báo./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc
Công ty TNHH NN MTV Đầu tư & Du lịch Huế